Nose Work

Vad är Nose Work?

Nose Work är en sport som ursprungligen kommer från USA och utvecklades av Ron Guant då han pensionerade sig efter att ha arbetat med specialsökhundar inom den amerikanska polisen. Sporten är helt enkelt inspirerad av de utmaningar som förare och hund kan möta i sitt arbete inom polisen. Hunden har ett fantastiskt luktsinne och i Nose Work lär man hunden att söka efter tre dofter, eukalyptus, lagerblad och lavendel. Dofterna göms i olika miljöer med olika svårighetsgrader beroende på vilken utmaning ekipaget vill ha. Förutom att Nose Work är en fantastisk rolig aktivitet både för hund och förare så är det en billig sport som inte kräver avancerad utrustning och ALLA hundar med förare kan utöva den. Dessutom får hunden mental stimulans när den arbetar med hjärnan.


Att tävla i Nose Work

Doftprov: Nose Work blev en officiell sport i Sverige 2017. Innan en hund tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell klass. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter under tävling. Ett godkänt doftprov gäller hela hundens liv och för alla förare som vill tävla med hunden.

Ett doftprov består av tolv behållare, där en av dem innehåller måldoften i form av hydrolat. Hunden ska identifiera rätt behållare inom tre minuter.

Doftprov kan genomföras inomhus eller utomhus.


De hydrolater som används i doftprov är:

🐾 NW1: Eukalyptys

🐾 NW2: Lagerblad

🐾 NW3: Lavendel


Mer information om hur doftprov går till finns här: 

https://www.snwk.se/doftprov-hur-gar-det-till/Tävling: För att tävla i Nose Work så ska hunden ha fyllt 12 månader senast dagen före tävlingstillfället och ha godkänt doftprov. Nose Work delas in i tre tävlingsklasser med ökande svårighetsgrad. Tävling i samtliga moment kallas TSM, där består varje klass av 4 moment behållarsök, inomhussök, utomhussök och fordonssök. I varje moment kan man få max 25 poäng och alltså totalt 100 (25×4) poäng på en tävling. Det finns även tävling i enskilt moment- TEM, det består av fyra sök men i samma moment, exempelvis fyra behållarsök eller fyra inomhussök. Varje sök har en maxtid. Under tävling kan domaren utdela fel för ekipaget och antalet fel påverkar senare ekipagets placering i tävlingen. Vid mer än tre fel förlorar dessutom ekipaget möjligheten till diplom.


För att få diplom så krävs 100 poäng samt max 3 fel.


Resultatet räknas i första hand på flest poäng sedan minst antal fel och i sista hand är det tiden som avgör placeringen i tävlingen.


På en tävling med minst två domare kan man även erhålla den prestigefulla utmärkelsen särskilt samspelt ekipage (SSE). Vid 4 st SSE under samma tävling får man även diplom i SSE.


För att få starta klass 1 ska du ha godkänt doftprov i eukalyptus. För att få flytta upp en klass måste man ha erhållit 3 diplom i föregående klass, dvs 3 diplom i klass 1 ger godkänt att starta i klass 2, 3 diplom i klass 2 ger godkänt att starta i klass 3.


Klass 1: För att tävla i klass 1 krävs godkänt doftprov i eukalyptus.

En doft per moment. Endast kartonger får användas vid behållarsöket. Högsta höjd för gömmorna är 120 cm och alla hundar måste kunna ta sig ända fram till gömman.

På fordonsöket är det 1-3 fordon.


Klass 2: För att tävla i klass 2 krävs godkänt doftprov för både eukalyptus och lagerblad.

En eller två doftgömmor per moment. Man får veta innan hur många gömmor som finns. I behållarsöket får alla typer av behållare användas som exempelvis hinkar, plastkorgar eller resväskor. Här är högsta höjd och djup 180 cm för gömmorna och hundarna behöver inte kunna nå ända till doftgömman. Till skillnad från klass 1 så får störningsdofter samt kombinationsdofter förekomma.

På fordonsöket är det 2-4 fordon.


Klass 3: För att tävla i klass 3 krävs godkänt doftprov för eukalyptus, lagerblad samt lavendel.

Noll till tre doftgömmor i alla moment. Även här får störningsdofter samt kombinationsdofter förekomma. Precis som i klass 2 är högsta höjd och djup 180 cm för gömmorna och hundarna behöver inte kunna nå ända till doftgömman.

I klass 3 får du inte veta hur många gömmor som är utlagda utan här får man verkligen läsa sin hund och avgöra om man hittat alla eller om det helt enkelt är tomt. Du får poäng för gömmorna du hittar men även poäng om du har avgjort korrekt antal hittade gömmor när du meddelar att du sökt klart.

På fordonsöket är det 3-5 fordon.


Mer information och regler finns att läsa här:

https://www.snwk.se/prov-tavling/att-tavla-i-nose-work/

https://www.snwk.se/wp-content/uploads/2022/01/SNWK-Slutligt-Regelverk-Nosework-2022_rev1-1.pdf